Archive for the ‘Geen categorie’ Category

COC lanceert kieswijzer voor Provinciale Staten

zondag, maart 3rd, 2019

Het COC lanceert Rainbowvote.NU, de LHBTI-kieswijzer voor de Provinciale statenverkiezingen van 20 maart.

Op Rainbowvote.NU vinden kiezers standpunten van provinciale politieke partijen over LHBTI-kwesties. Er zijn profielen van ‘regenboogkandidaten’ en partijen vertellen wat ze de afgelopen periode voor LHBTI’s hebben gedaan en wat ze de komende periode willen gaan doen.

Provinciale partijen geven op Rainbowvote.NU bijvoorbeeld hun mening over de aanpak van geweld tegen LHBTI’s, het bevorderen van LHBTI-acceptatie op school en het zorgen voor LHBTI-vriendelijke (ouderen-) zorg. Ook lees je hoe partijen denken over mannenontmoetingsplekken langs de provinciale wegen over genderinclusieve toiletten waar iedereen welkom is.

Eerste Kamer

Hoewel de Eerste Kamer niet direct verkiesbaar is bij de Statenverkiezingen op 20 maart, zijn de Provinciale Statenverkiezingen wel bepalend voor de samenstelling van de Eerste Kamer en daarmee voor de nationale machtsverhoudingen. Daarom vinden kiezers op Rainbowvote.NU ook standpunten en kandidaten van partijen voor de Eerste Kamer.

Roze Verkiezingsdebat van Zuid-Holland

dinsdag, februari 12th, 2019

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen organiseren de drie Zuid-Hollandse COC’s het Roze Verkiezingsdebat van Zuid-Holland. Op vrijdag 1 maart zullen vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen in debat gaan over diverse roze onderwerpen in Dudok te Den Haag. Inloop vanaf 19:30 uur. Het debat start om 20:00 uur.

Vrijwilligers van COC Haaglanden, COC Leiden en COC Rotterdam Rijnmond werken voor dit evenement op unieke wijze samen. Zij laten met dit debat het grote belang van de Provinciale Statenverkiezingen zien. De nieuwgekozen Statenleden zullen in mei de Eerste Kamer kiezen en zo beïnvloeden deze verkiezingen ook de landelijke politiek.

Tijdens het Roze Verkiezingsdebat gaan politici met elkaar en met het aanwezige publiek in gesprek aan de hand van stellingen over onderwerpen die te maken hebben met de positie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse conditie (LHBTI). De provincie Zuid-Holland is een Regenboogprovincie, maar hoe gaan de toekomstige Statenleden zich inzetten voor de positie van LHBTI’s in onze provincie? Wat is de betekenis van het zijn van Regenboogprovincie?

Na afloop van het debat nodigen de vrijwilligers van de drie COC’s u uit om te blijven napraten met een drankje.


Kijk voor meer informatie op de Facebook-eventpagina.

Gayvote.nl wordt vernieuwd

woensdag, november 12th, 2014

Tussen de Europese verkiezingen van juni 2014 en de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 18 maart 2015 wordt de website van Gayvote.nl omgebouwd.

Voor het roze politieke nieuws verwijzen we u naar de website van COC Nederland: www.coc.nl