Archive for the ‘Provincie’ Category

Regenboog Stembusakkoord in Noord-Holland

dinsdag, maart 19th, 2019

Aan de vooravond van de Statenverkiezingen op 20 maart ondertekenden vijf partijen COC’s Regenboog Stembusakkoord Noord-Holland. Het akkoord werd getekend door D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA en SP.

COC Amsterdam, COC Kennemerland en COC Noord-Holland Noord hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het akkoord. Het is voor het eerst dat er in Noord-Holland een Regenboog Stembusakkoord gesloten wordt.

In COC’s Regenboog Stembusakkoord Noord-Holland spreken de partijen af zich in te zetten voor thema’s als veiligheid, gelijkwaardigheid en het bevorderen van sociale acceptatie van LHBTI’s in Noord-Holland.

CDA, ChristenUnie, Code Oranje, DENK, NIDA, Ouderenpartij Noord-Holland, PVV, 50Plus en VVD werden ook uitgenodigd om het Regenboog Stembusakkoord te ondertekenen, maar die gaven aan die uitnodiging vooralsnog geen gehoor.

[Bron: COC NL – Foto Regenboogvlaggen: COC NL-Bram Langen]

Regenboog Stembusakkoord in Overijssel

zondag, maart 17th, 2019

Zondag 17 maart ondertekenden acht partijen COC’s Regenboog Stembusakkoord Overijssel. Het tekenen van dit akkoord is een initiatief van D66, PvdA en VVD en wordt gesteund door CDA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP en 50Plus.

COC Deventer, COC Twente/Achterhoek en COC Zwolle hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het akkoord. Het is voor het eerst dat er in Overijssel een Regenboog Stembusakkoord gesloten wordt.

In COC’s Regenboog Stembusakkoord Overijssel beloven de partijen dat een aparte Gedeputeerde de verantwoordelijkheid krijgt LHBTI-acceptatie te gaan bevorderen ‘met beleid, budget en concrete acties’. Er komt o.a. beleid voor kwetsbare groepen, zoals jongeren, ouderen, biculturele LHBTI’s en transgender personen. Overijssel zal ook concreet inhoud geven aan de voorbeeldrol die van een regenboogprovincie verwacht mag worden, door bijvoorbeeld de Verklaring van Dordrecht te tekenen, de regenboogvlag te hijsen op Coming Out Dag en burgers genderinclusief aan te spreken.

De PVV heeft afstand genomen van het stembusakkoord en noemt het een ‘schertsvertoning’, omdat ‘islamisering’ als oorzaak voor de ‘haat richting homo’s’ niet voor benoemd.

Het Regenboog Stembusakkoord werd zondagmiddag ondertekend in de studio van RTV Oost tijdens de opnames van het programma Roze Golf. Het akkoord wordt maandagavond aangeboden aan de Commissaris van de Koning.

[Bron/Foto: Roze Golf]

Negen partijen ondertekenen akkoord van Zuid-Hollandse COC’s

vrijdag, maart 15th, 2019

Twee weken na het Roze Verkiezingsdebat in Dudok zullen negen politieke partijen het Regenboog Stembusakkoord Zuid-Holland ondertekenen bij COC Haaglanden. Al tijdens het debat in Dudok maakten de deelnemende politici afspraken om de positie van LHBTI’s in Zuid-Holland te verbeteren en om invulling te geven aan het predicaat ‘regenboogprovincie’.

Er is groot enthousiasme om goed beleid te voeren op het gebied van acceptatie van LHBTI’s (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksepersonen). Al tijdens het debat besloten de politici concrete maatregelen te nemen dit zo snel mogelijk te behandelen in de Statenvergaderingen.

Regenboogprovincie
Het Regenboog Stembusakkoord is een initiatief van COC Rotterdam Rijnmond, COC Leiden en COC Haaglanden. Sinds april 2018 is Zuid-Holland ‘regenboogprovincie’, maar concreet beleid was er nog niet. “Het enthousiasme van de partijen en de motivatie mee te werken aan acceptatie van LHBTI’s is aanstekelijk,” aldus Ingmar van Bloois, secretaris van COC Rotterdam Rijnmond.

Negen van de zeventien partijen
“De politiek wil heel graag samenwerken en om daarbij te helpen is dit akkoord opgesteld. Alle zeventien partijen zijn uitgenodigd om het akkoord aan te vullen en te ondertekenen. Van al deze partijen hebben negen partijen input geleverd en toegezegd te zullen tekenen.” Het gaat om de VVD, D66, CDA, Partij van de Arbeid, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Code Oranje.

Datum:  Vrijdag 15 maart 2019
Tijd:  20:00 uur tot 21:00 uur. Inloop vanaf 19:30 uur.
Locatie: COC Haaglanden – Scheveningseveer 7, 2514 HB Den Haag