Archive for the ‘Provincie’ Category

Partijen tekenen regenboogakkoorden met COC Leiden

donderdag, maart 3rd, 2022

Politieke partijen in Leiden en Alphen aan den Rijn tekenden de afgelopen dagen Regenboog Stembus Akkoorden met COC Leiden. Dat gebeurde in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart.  

Een diverse en inclusieve gemeente waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken of welke grond dan ook. Dat is waar verschillende politieke partijen in Leiden en Alphen aan den Rijn zich de komende vier jaar voor gaan inzetten.

Maar liefst twaalf politieke partijen tekenden de Regenboogakkoorden op initiatief van COC Leiden, tijdens twee inloopmomenten in het COC-pand de Kroon. Het gaat zowel om ‘oud-gedienden’, zoals het CDA, tot aan de nieuwe partij Klimaat Actie Nu. ‘Een prachtig resultaat’, aldus COC Leiden.

De partijen verklaren met de ondertekening van de akkoorden dat ze zich gaan inspannen om de komende collegeperiode maatregelen uit te voeren op het gebied van LHBTI+- emancipatie. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het bevorderen van veiligheid van LHBTI+ personen en het steunen van potentieel kwetsbare groepen.

De partijen die voor Leiden het akkoord getekend hebben zijn: Klimaat Actie Nu, Partij van de Arbeid, CDA, Studenten voor Leiden, VVD, Partij voor de Dieren, Groen Links, D66, ChristenUnie en de SP. Uit Alphen aan den Rijn waren dat VVD en Groen Links. COC Leiden dankt alle politieke partijen voor het vertrouwen en de support van het Regenboog Stembus Akkoord!

Bron: COC Leiden, foto’s Emile van Aelst

Regenboog Stembusakkoord in Noord-Holland

dinsdag, maart 19th, 2019

Aan de vooravond van de Statenverkiezingen op 20 maart ondertekenden vijf partijen COC’s Regenboog Stembusakkoord Noord-Holland. Het akkoord werd getekend door D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA en SP.

COC Amsterdam, COC Kennemerland en COC Noord-Holland Noord hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het akkoord. Het is voor het eerst dat er in Noord-Holland een Regenboog Stembusakkoord gesloten wordt.

In COC’s Regenboog Stembusakkoord Noord-Holland spreken de partijen af zich in te zetten voor thema’s als veiligheid, gelijkwaardigheid en het bevorderen van sociale acceptatie van LHBTI’s in Noord-Holland.

CDA, ChristenUnie, Code Oranje, DENK, NIDA, Ouderenpartij Noord-Holland, PVV, 50Plus en VVD werden ook uitgenodigd om het Regenboog Stembusakkoord te ondertekenen, maar die gaven aan die uitnodiging vooralsnog geen gehoor.

[Bron: COC NL – Foto Regenboogvlaggen: COC NL-Bram Langen]

Regenboog Stembusakkoord in Overijssel

zondag, maart 17th, 2019

Zondag 17 maart ondertekenden acht partijen COC’s Regenboog Stembusakkoord Overijssel. Het tekenen van dit akkoord is een initiatief van D66, PvdA en VVD en wordt gesteund door CDA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP en 50Plus.

COC Deventer, COC Twente/Achterhoek en COC Zwolle hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het akkoord. Het is voor het eerst dat er in Overijssel een Regenboog Stembusakkoord gesloten wordt.

In COC’s Regenboog Stembusakkoord Overijssel beloven de partijen dat een aparte Gedeputeerde de verantwoordelijkheid krijgt LHBTI-acceptatie te gaan bevorderen ‘met beleid, budget en concrete acties’. Er komt o.a. beleid voor kwetsbare groepen, zoals jongeren, ouderen, biculturele LHBTI’s en transgender personen. Overijssel zal ook concreet inhoud geven aan de voorbeeldrol die van een regenboogprovincie verwacht mag worden, door bijvoorbeeld de Verklaring van Dordrecht te tekenen, de regenboogvlag te hijsen op Coming Out Dag en burgers genderinclusief aan te spreken.

De PVV heeft afstand genomen van het stembusakkoord en noemt het een ‘schertsvertoning’, omdat ‘islamisering’ als oorzaak voor de ‘haat richting homo’s’ niet voor benoemd.

Het Regenboog Stembusakkoord werd zondagmiddag ondertekend in de studio van RTV Oost tijdens de opnames van het programma Roze Golf. Het akkoord wordt maandagavond aangeboden aan de Commissaris van de Koning.

[Bron/Foto: Roze Golf]