Archive for the ‘Tweede Kamer’ Category

‘Maak aanpak geweld tot speerpunt voor verkiezingen’

zaterdag, augustus 1st, 2020

Maak van de aanpak van discriminerend geweld een speerpunt voor de Kamerverkiezingen in maart. Die oproep aan politieke partijen doet COC Nederland op de ochtend van Pride Amsterdam, met een open brief in het Algemeen Dagblad.

‘Het geweld moet stoppen,’ aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. ‘Of het nu is om je seksuele oriëntatie, genderidenteit, geslachtskenmerken, huidskleur, geloof, een beperking of op welke grond dan ook. Ik wil een land waar iedereen veilig zichzelf kan zijn. Het is tijd dat het kabinet in actie komt.’

Het COC wil dat er op school meer en betere aandacht voor acceptatie komt. Dat zouden politieke partijen moeten opnemen in hun verkiezingsprogramma’s. Ook pleit de belangenorganisatie voor speciale rechercheurs die discriminatiezaken tot op de bodem uitzoeken, voor hogere straffen bij discriminerend geweld, en voor het strafbaar stellen van transgender- en intersekse discriminatie.

In een brief aan politieke partijen doet het COC nog veel meer voorstellen om LHBTI-acceptatie te bevorderen.

Het COC wijst op de vele recente geweldsincidenten tegen LHBTI’s. Twee mannen in Amsterdam Oost werden de afgelopen tijd tot drie keer toe aangevallen omdat ze hand in hand liepen. Trans vrouwen werden belaagd in de Rotterdamse en de Amsterdamse metro. LHBTI’s werden verwond met een glasscherf, van hun fiets getrapt en bewusteloos geslagen.

In totaal krijgen zeven op de tien LHBTI’s in hun leven te maken met fysiek of verbaal geweld om wie ze zijn. Daarvan doen er jaarlijks ruim 2 duizend aangifte. Er worden minder dan tien daders per jaar voor LHBTI-discriminatie veroordeeld.

Oorspronkelijk zou op zaterdag 1 augustus in het kader van Pride een grote demonstratie tegen geweld plaatsvinden op het Amsterdamse Museumplein. COC, TNN, NNID en Trans United Nederland zouden daar samen aan meedoen. De demonstratie werd afgezegd vanwege de risico’s op verspreiding van het coronavirus. Wel is er een online programma met onder meer speeches van COC-voorzitter Oosenbrug, TNN-voorzitter Berghouwer en Annelies Tukker van NNID.

‘Maak haast met Grondwetswijziging’

vrijdag, december 22nd, 2017

Maak haast met wijziging van de Grondwet. Die oproep doet het COC vandaag namens zes LHBTI-organisaties in een brief aan minister Ollongren (BZK). In het regeerakkoord en COC’s Regenboogakkoord beloven politieke partijen om LHBTI-discriminatie expliciet te verbieden in de Grondwet.

Met het expliciete discriminatieverbod wil het COC bereiken dat de wettelijke verworvenheden voor LHBTI’s in de toekomst niet zomaar ongedaan kunnen worden gemaakt, als LHBTI-acceptatie onder druk komt te staan. De Grondwet is in de eerste plaats een opdracht aan de Nederlandse wetgever.

COC-voorzitter Tanja Ineke vraagt minister Ollongren ook om nader uit te zoeken hoe de Nederlandse overheid LHBTI’s in het verleden discrimineerde. De regering maakte onlangs bekend dat er een onderzoek komt naar zogenaamde ‘homolijsten’ die gemeenten in de jaren vijftig bijhielden. Het COC stelt voor om dat onderzoek uit te breiden. Zo is al langer is bekend dat ook de politie in het verleden personen registreerde die homoseksueel waren, terwijl deze mensen niets hadden misdaan.

Verder vraagt het COC de minister om LHBTI-emancipatie te bevorderen op Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Curaçao, Aruba en Sint Maarten, om geslachtsregistratie te beperken en om te bevorderen dat er snel een verbod komt op discriminatie van trans- en intersekse personen in de Algemene wet gelijke behandeling.

Het COC verstuurde de brief aan minister Ollongren mede namens Transgender Netwerk Nederland (TNN), Nederlands Netwerk Intersekse/DSD (NNID), Stichting OndersteBoven (lesbische* zichtbaarheid), Landelijk Netwerk Biseksualiteit (LNBi) en LCC Plus (de christelijke LHBTI-beweging).

[Bron: COC – Foto: Rijksvoorlichtingsdienst]

Minister Van Engelshoven bezoekt COC

donderdag, november 16th, 2017

Ingrid van Engelshoven, de nieuwe coördinerend bewindspersoon voor LHBTI-emancipatie in kabinet Rutte III, bracht donderdagochtend een kennismakingsbezoek aan COC Nederland. Ze sprak onder meer met LHBTI-scholieren, asielzoekers en biculturele LHBTI’s. Ook maakte ze kennis met vrijwilligers en medewerkers van het COC en partnerorganisaties TNN en NNID.

Van Engelshoven werd ontvangen door COC-voorzitter Tanja Ineke. Die liet weten gelukkig te zijn dat de minister al zo snel de LHBTI-gemeenschap bezoekt. ‘Daaruit  spreekt een grote betrokkenheid met emancipatie,’ aldus de COC-voorzitter. Ineke gaf aan het positief te vinden dat veel maatregelen uit COC’s Regenboog Stembusakkoord in het regeerakkoord zijn opgenomen.

Het werkbezoek stond in het teken van LHBTI’s in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De minister sprak daarover met mbo-scholieren, docenten, COC-medewerkers en Theater AanZ, die op mbo’s voorstellingen spelen over seksuele oriëntatie en genderidentiteit.

Hoewel de situatie voor LHBTI’s in het mbo relatief slecht is – bijna twee derde van de LHBTI’s in het mbo krijgt te maken met homonegativiteit – is bevorderen van LHBTI-acceptatie op dit schooltype nog niet verplicht. Dat is wel het geval in het basis- en middelbaar onderwijs. In COC’s Regenboogakkoord en in het regeerakkoord is afgesproken dat LHBTI-acceptatie ook in het mbo een verplicht onderwerp wordt.

De minister sprak met biculturele LHBTI’s over acceptatie in Turks-, Marokkaans- en Surinaams-Nederlandse kringen. Het gesprek met asielzoekers ging over de situatie in asielzoekerscentra en met scholieren sprak de minister over acceptatie in het onderwijs. De aanwezigen lichten toe hoe ze samen met COC-medewerkers werken aan LHBTI-acceptatie.

De minister sprak tijdens het bezoek ook uitgebreid met vertegenwoordigers van TNN en NNID over de emancipatie van trans- en intersekse personen in Nederland, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt en in de medische zorg.

 

[Bron: COC Nederland – Beeld: Minister Ingrid van Engelshoven (midden, paars met broche) omringd door vertegenwoordigers van de LHBTI-gemeenschap, TNN, NNID en COC, foto Geert van Tol]