Archive for the ‘Tweede Kamer’ Category

Robbert Dijkgraaf wordt minister voor Emancipatie

maandag, januari 10th, 2022
Robbert Dijkgraaf (D66) wordt minister voor Emancipatie in het kabinet Rutte IV. Dilan Yeşilgöz (VVD) wordt verantwoordelijk voor veiligheid en Franc Weerwind (D66) voor familierecht. Het kabinet Rutte IV werd op maandagochtend 10 januari beëdigd en telt voor zover bekend vier openlijke LHBTI bewindspersonen. D66’er Robbert Dijkgraaf wordt als minister van OCW verantwoordelijk voor het Emancipatiebeleid voor LHBTI-personen en vrouwen. Dat betekent dat hij onder meer gaat toezien op uitvoering van COC’s Regenboog Stembusakkoord, met daarin maatregelen op het gebied van veiligheid, acceptatie op school en meerouderschap. Dat het nieuwe kabinet COC’s Regenboogakkoord gaat uitvoeren werd bekend op 15 december. Dijkgraaf is natuurkundige en was onder meer hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton (VS). Bij het grote publiek werd hij onder meer bekend door zijn gastcolleges bij DWDD University en door de VPRO-documentaireserie The mind of the universe.
Dilan Yesilgoz, minister van Justitie en Veiligheid Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman
Dilan Yeşilgöz-Zegerius wordt in het nieuwe kabinet verantwoordelijk voor veiligheid. Dat betekent onder meer dat ze verantwoordelijk wordt voor de aanpak van geweld tegen de regenbooggemeenschap. In het Regenboogakkoord is daarover onder meer afgesproken dat er bij de politie anti-discriminatierechercheurs komen, dat de Roze in Blauw-politieteams worden versterkt en dat er meer aandacht komt voor intersectionele vormen van discriminatie. Yeşilgöz-Zegerius was sinds mei 2021 staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet Rutte III. Daarvoor was ze onder meer woordvoerder LHBTI-emancipatie, Justitie en Veiligheid voor de VVD in de Tweede Kamer. Als raadslid in Amsterdam pleitte ze voor het aanpakken van straatintimidatie tegen vrouwen en LHBTI personen. Ze heeft een Turks-Koerdische-Nederlandse achtergrond.
Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman
Franc Weerwind wordt in het kabinet Rutte IV verantwoordelijk voor Rechtsbescherming. Hij moet volgens het Regenboogakkoord onder meer gaan zorgen voor een meerouderschapswet, verbetering van de transgenderwet, en de mogelijkheid van een X in het paspoort en andere officiële documenten. Weerwind was onder meer burgemeester van Niedorp, Velsen en Almere. De gemeente Almere stapte in 2021 naar rechter om de X in paspoorten mogelijk te maken. Weerwind heeft een Surinaams-Nederlandse achtergrond. Ernst Kuipers (D66) wordt in het nieuwe kabinet minister van VWS. Op het gebied van LHBTI-emancipatie wordt hij volgens het Regenboogakkoord o.a. verantwoordelijk voor het bekorten van wachtlijsten voor transgenderzorg en een wettelijk verbod op non-consensuele, niet-noodzakelijke medische behandelingen van intersekse personen. Wopke Hoekstra (CDA) wordt als minister van Buitenlandse Zaken onder meer verantwoordelijk voor het bevorderen van LHBTI-mensenrechten in het buitenland. Hij was in 2021 de eerste CDA-lijsttrekker bij een nationaal verkiezingsdebat van het COC. Liesje Schreinemacher wordt minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Dat betekent dat ze verantwoordelijk wordt voor steun aan de buitenlandse LHBTI-beweging. Ze sprak onder meer bij de demonstratie die het COC in 2021 met anderen organiseerde tegen de Hongaarse anti-LHBTI wet, en was lid van de zogenaamde LGBTI Intergroup van het Europese Parlement. Voor zover nu bekend heeft het kabinet Rutte IV vier openlijke LHBTI-bewindspersonen: Hanke Bruins Slot (minister van BZK), Kajsa Ollongren (minister van Defensie), Mark Harbers (minister van Infrastructuur en Waterstaat) en Rob Jetten (minister voor Klimaat en Energie). In het kabinet Rutte III waren dat twee personen.
© COC-Netherlands – Geert van Tol
Robbert Dijkgraaf volgt Ingrid van Engelshoven op als minister van Emancipatie. Het COC is minister Van Engelshoven dankbaar voor haar inzet voor LHBTI-emancipatie en de prettige samenwerking in de afgelopen jaren. In haar bewindsperiode kwam er onder meer een wettelijk verbod op transgender- en intersekse discriminatie, kon Paarse Vrijdag worden uitgebreid naar de basisschool, werd het bevorderen van LHBTI-acceptatie een verplicht onderwerp in het mbo en op de pabo’s en bood het kabinet excuses aan voor de oude transgenderwet. De minister was regelmatig aanwezig bij LHBTI-evenementen, waaronder COC’s True Colors in Paradiso (foto). Bron: COC Nederland – Foto’s: Rijksoverheid (Dijkgraaf, Yeşilgöz, Weerwind), Geert van Tol (minister Van Engelshoven op het podium tijdens COC’s True Colors met presentator Romana Vrede).

Veel steun voor Grondwetswijziging in Tweede Kamer

vrijdag, december 10th, 2021

In de Tweede Kamer was op donderdagavond 9 december veel steun voor het wetsvoorstel van D66, GroenLinks en PvdA om LHBTI-rechten te verankeren in de Grondwet. Het COC pleit al bijna 20 jaar voor deze Grondwetswijziging. De behandeling van het voorstel wordt naar verwachting in januari voortgezet; dan zal er ook over gestemd worden.

Op 9 december kregen Kamerleden de gelegenheid om vragen te stellen over het voorstel van Alexander Hammelburg (D66), Laura Bromet (GroenLinks) en Habtamu de Hoop (PvdA). Die vragen worden naar verwachting in januari door de indieners beantwoord. Daarna wordt er over het voorstel gestemd.

De meeste fracties die aan het debat meededen lieten zich positief uit over de Grondwetswijziging (GroenLinks, D66, CDA, PvdA, VVD, ChristenUnie en SP). De SGP was kritisch. Andere fracties waren niet bij het debat aanwezig (PVV, Partij voor de Dieren, Forum, Volt, Ja21, SGP, Denk, Van Haga, Omtzicht, Den Haan, BBB en Bij1). PvdD, Volt, Den Haan en Bij1 lieten eerder wel weten voorstander te zijn van deze Grondwetswijziging.

Het COC pleit al bijna 20 jaar voor verankering van LHBTI-rechten in de Grondwet.

‘Verankering in de Grondwet biedt een garantie dat we ook over vijftig of honderd jaar nog van onze zwaar bevochten rechten kunnen genieten. Dat we ook in de toekomst nog kunnen trouwen, kinderen kunnen opvoeden en beschermd zijn tegen discriminatie, zelfs als de politieke of maatschappelijke wind onverhoopt zou draaien in het nadeel van de regenbooggemeenschap,’ aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug.

De Kamer behandelt de Grondwetswijziging momenteel voor de tweede keer. Een Grondwetswijziging moet twee keer door de Kamer en de Senaat worden aangenomen, de tweede keer met een twee derde meerderheid. Tweede Kamer nam het voorstel voor de eerste keer aan in juni 2020 en de Senaat in februari 2021.

Het voorstel dat op 9 december werd behandeld, werd eerder verdedigd door Vera Bergkamp, Nevin Özütok en Kirsten van den Hul en oorspronkelijk ingediend door Boris van der Ham, Naïma Azough en Anja Timmer. Het COC is de indieners bijzonder erkentelijk voor hun vele werk. Bron: COC Nederland – Beeld: Alexander Hammelburg (D66), Laura Bromet (GroenLinks) en Habtamu de Hoop (PvdA) tijdens de behandeling van hun wetsvoorstel in de Tweede Kamer, Foto: D66-GL-PvdA.

Veranker onze rechten in de Grondwet!

zaterdag, december 4th, 2021

Die oproep doet het COC in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer spreekt op donderdag 9 december over een wetsvoorstel met die strekking van D66, GroenLinks en PvdA. Het COC pleit al bijna 20 jaar voor verankering van LHBTI-rechten in de Grondwet.

‘Verankering in de Grondwet biedt een garantie dat we ook over vijftig of honderd jaar nog van onze zwaar bevochten rechten kunnen genieten. Dat we ook in de toekomst nog kunnen trouwen, kinderen kunnen opvoeden en beschermd zijn tegen discriminatie, zelfs als de politieke of maatschappelijke wind onverhoopt zou draaien in het nadeel van de regenbooggemeenschap,’ aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug.

‘Het is ook een opdracht aan de politiek van vandaag, om geweld tegen onze gemeenschap aan te pakken, te zorgen voor acceptatie op school en te werken aan een land waarin alle LHBTI-personen zich vrij voelen om zichzelf te zijn.’

‘We kunnen ons geen mooier verjaarscadeau wensen dan deze verankering van onze rechten in de Grondwet’, aldus Oosenbrug. COC Nederland bestaat in december 75 jaar.

In die 75 jaar werden veel rechten bevochten. Zo kwam er een einde aan strafbaarheid (1971), een verbod op discriminatie van lesbiennes en homoseksuelen (1994) en van transgender, non-binaire en intersekse personen (2019). Het huwelijk werd opengesteld voor paren van gelijk geslacht (2001), voorlichting werd verplicht op school (2012) en er kwam een wet lesbisch ouderschap en een nieuwe transgenderwet (2014).

20 jaar van strijd

Het COC pleit al bijna 20 jaar voor verankering van LHBTI-rechten in de Grondwet, met honderden brieven, gesprekken met politici, publieksacties (foto) en opiniestukken. Dat leidde in 2004 voor het eerst tot Kamervragen. In COC’s Regenboog Stembusakkoorden van 2021 en 2017 beloofden tien politieke partijen om de Grondwetswijziging te regelen.

Het wetsvoorstel dat de Kamer op 9 december behandelt, is ingediend door Alexander Hammelburg (D66), Laura Bromet (GroenLinks) en Habtamu de Hoop (PvdA). Dit voorstel werd eerder verdedigd door Vera Bergkamp, Nevin Özütok en Kirsten van den Hul en oorspronkelijk ingediend door Boris van der Ham, Naïma Azough en Anja Timmer. Het COC is de indieners bijzonder erkentelijk voor hun vele werk.

Het wetsvoorstel bepaalt dat ‘seksuele gerichtheid’ en ook ‘handicap’ als verboden discriminatiegronden worden toegevoegd aan artikel 1 Grondwet, naast de bestaande gronden godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht. Op aandringen van het COC hebben de indieners en de regering verduidelijkt dat transgender, intersekse en non-binaire personen Grondwettelijk tegen discriminatie worden beschermd door de verboden discriminatiegrond geslacht. Ook landen als Zweden, Portugal, Malta en Zuid-Afrika kennen een expliciet Grondwettelijk verbod op LHBTI discriminatie.

De Tweede Kamer behandelt de Grondwetswijziging op 9 december voor de tweede keer. Een Grondwetswijziging moet twee keer door de Kamer en de Senaat worden aangenomen, de tweede keer met een twee derde meerderheid. Tweede Kamer nam het voorstel voor de eerste keer aan in juni 2020 en de Senaat in februari 2021.

Bron: COC Nederland – Foto: Bij Pride 2019 voert het COC actie voor verankering van LHBTI-rechten in de Grondwet – fotograaf Tom Knoflook