Archive for the ‘Tweede Kamer’ Category

COC roept Kamer op tot snelle uitvoering Regenboogakkoord

vrijdag, december 3rd, 2021

COC, TNN en NNID roepen de Tweede Kamer in een brief op om snel te beginnen met de uitvoering van het Regenboog Stembusakkoord. Dat akkoord, vol afspraken over LHBTI-rechten en emancipatie, sloten tien partijen in maart met het COC. De Kamer debatteert op maandag 6 december over het Emancipatiebeleid van minister Van Engelshoven.

COC, NNID en TNN willen dat de afspraken uit het Regenboogakkoord snel worden uitgevoerd. Het gaat dan onder meer om maatregelen tegen geweld, voor acceptatie in het onderwijs en om meer te doen tegen intersectionele discriminatie. Van dat laatste is sprake als mensen op meerdere gronden gediscrimineerd worden, bijvoorbeeld omdat ze zwart en transgender zijn, of asielzoeker en bi+.

Ook is in het Regenboogakkoord nieuwe wetgeving beloofd. Het gaat dan bijvoorbeeld om een meerouderschapswet, de mogelijkheid voor een ieder om in plaats van een M of V in hun paspoort een X te krijgen, om transitieverlof voor transpersonen en een verbod op onnodige en onvrijwillige operaties op intersekse personen.

Regenboogsteden

In haar brief en gesprekken met Kamerleden dringt het COC ook aan op voortzetting van het Regenboogstedenbeleid. Daarmee is de afgelopen jaren in veel gemeenten LHBTI-emancipatiebeleid van de grond gekomen. Dankzij dat beleid zorgen gemeenten bijvoorbeeld voor voorlichting op school en ontmoetingsmogelijkheden voor LHBTI-jongeren, biculturele personen, asielzoekers, ouderen en LHBTI personen met autisme of een beperking.

Het NNID, TNN en COC pleiten voor kleinschalige en veilige opvangplekken voor dak- en thuisloze LHBTI jongeren. Er zijn in Nederland naar schatting 1000 tot 2000 dak- en thuisloze LHBTI jongeren, die vaak door hun ouders het huis uit zijn gezet. Voor deze groep zijn er nog nauwelijks geschikte opvangplekken, terwijl de Tweede Kamer daar vorig jaar wel nadrukkelijk om gevraagd had.

De belangenorganisaties pleiten ook voor het aanpakken van de wachtlijsten in de transgender zorg. Die zijn de laatste jaren alleen maar langer geworden. Trans personen die in transitie willen, moeten nu jaren wachten op een operatie. Tenslotte pleiten COC, TNN en NNID voor voortzetting van onderzoek naar LHBTI-emancipatie in Nederland. Tot enkele jaren geleden onderzocht het Sociaal en Cultureel Planbureau regelmatig de stand van de emancipatie: wat zijn de opvattingen van de bevolking over LHBTI personen en hoe gaat het met LHBTI personen zelf? Dat onderzoek is gestopt. Volgens de belangenorganisaties is goed onderzoek nodig om de situatie van LHBTI personen gericht te kunnen verbeteren.

Bron: COC – Foto: Geert van Tol

‘Steun LHBTI beweging in Centraal- en Oost Europa’

maandag, november 22nd, 2021

Steun de LHBTI beweging in Centraal- en Oost Europa. Die oproep aan de regering doet de Tweede Kamer in een motie van Sjoerd Sjoerdsma (D66) die op 23 november werd aangenomen. Het COC had hier op aangedrongen.

In oktober schreef het COC een brief aan de Tweede Kamer met daarin de oproep om steun te geven aan de LHBTI-beweging in landen als Hongarije, Polen en Rusland. Ook in COC’s Regenboogakkoord is door tien politieke partijen beloofd dat er Nederlandse steun naar deze regio zou gaan.

Die steun voor de lokale beweging is hard nodig. Hongarije nam afgelopen zomer, ondanks wereldwijd protest van o.a. het COC, een beruchte anti-LHBTI wet aan. Sinds 2020 is in Hongarije ook een wet van kracht die het voor transgender en intersekse personen onmogelijk maakt hun geslachtsregistratie te wijzigen. Ook maakt een Grondwetswijziging adoptie door paren van gelijk geslacht onmogelijk. De Hongaarse premier Orbán en zijn regering dragen bij aan een gevaarlijk klimaat met stigmatiserende uitspraken over LHBTI personen.

Ook Polen dragen bewindslieden van de regerende PiS-partij actief bij aan een anti-LHBTI klimaat. Zo stelde de president dat LHBTI personen ‘geen mensen zijn, maar een ideologie’ en dat die ideologie gevaarlijker is dan het communisme. Ongeveer honderd Poolse gemeenten riepen zich uit tot LHBTI-vrije zone en er is wetgeving in de maak om adoptie door paren van gelijk geslacht te verbieden.

In Oost-Europa verslechtert de situatie van LHBTI personen al langer. In Rusland is sinds 2013 een anti-LHBTI wet van kracht die volop wordt toegepast. Geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap neemt sindsdien sterk toe. In de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië zijn meer dan honderd homoseksuele mannen de afgelopen jaren gevangengezet, gemarteld of vermoord. De ontwikkelingen in Rusland hebben een negatief effect in omliggende landen, zoals Rusland, Belarus, Georgië, Oekraïne, Armenië en Azerbeidzjan.

De Kamer roept de regering met de motie-Sjoerdsma op om middelen uit het Mensenrechtenfonds in te zetten voor het bevorderen van mensenrechten van LHBTI personen en vrouwen in deze regio’s. Volgens de motie staan zowel de rechten van LHBTI-personen als van vrouwen in de regio’s zwaar onder druk. Alleen ChristenUnie, SGP, Omtzigt, JA21, BBB, PVV, FVD en Groep Van Haga stemden tegen het voorstel.

Het COC roept de regering op om snel uitvoering te geven aan de oproep van de Kamer, en steun te geven aan de LHBTI-beweging in Centraal- en Oost Europa.

 

Bron: COC NL – Foto’s Geert van Tol

Politieke Regenboognetwerken vragen kamer om meerouderschapswet

woensdag, november 3rd, 2021

Dinsdag 2 november boden de regenboognetwerken van PvdA, D66, VVD, CDA, GL en SP een videodocument aan bij de commissie Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer om aan te dringen op invoering een Meerouderschapswet. Meerouderschap is meer liefde, want Love makes a Family, aldus de regenboognetwerken.

De Staatscommissie Herijking ouderschap heeft op 7 december 2016 haar verslag uitgebracht met daarin het advies om ouderschap naar maximaal vier ouders uit te breiden. De wet Meerouderschap was ook een van de punten uit het regenboogakkoord van het COC in 2017. Helaas is dit punt door de vorige coalitie niet gerealiseerd, ondanks dat er door een aantal coalitiepartijen wel voor was getekend.

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Dit jaar heeft het COC opnieuw een regenboogakkoord gesloten met daaronder onder andere de handtekeningen van CDA, D66 en VVD, de drie partijen die nu formeren over een nieuwe regering. Samen met de andere ondertekenaars PvdA, GroenLinks, SP, Volt, BIJ1 en PvdD vormen zij een zeer ruime meerderheid in de Tweede Kamer.

In Nederland hebben we tegenwoordig samengestelde gezinnen, regenbooggezinnen en ook deze ouders en kinderen hebben rechten nodig. Als regenboognetwerken doen we daarom nogmaals het verzoek: Maak werk van de Meerouderschapswet en neem het advies van de Staatscommissie over. In het videodocument zijn een aantal persoonlijke oproepen van leden van onze regenboognetwerken te zien, die hier in de praktijk ervaring mee hebben. Aanbieden van het document vindt plaats op dinsdag 2 november om 13:40 uur in het gebouw van de Tweede Kamer.