Dionne Deij

Plaats op de lijst: 6

Bent u zelf LHBTI: NEE

Website: https://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/personen/dionne-deij

Hoewel ik zelf hetero ben had ik al op jonge leeftijd veel belangstelling voor mensen met een andere seksuele geaardheid of genderoriëntatie. Het was voor mij nooit een taboe en de discriminatie en afwijzing van deze groep zat me altijd dwars. Ik vond en vind dat zo onrechtvaardig.

Als vertegenwoordiger van de Partij voor de Dieren Noord Brabant vind ik het erg belangrijk dat mensen die tot de LHBTI groep behoren zich veilig en geaccepteerd voelen in onze provincie. Zowel in hun privéleven als in een werksituatie. Het uiten van hun geaardheid mag nooit tot discriminatie en al helemaal niet tot geweld leiden. Als inwoner van Tilburg ben ik trots op een evenement als Roze maandag waar de seksuele diversiteit gevierd wordt.

Toch hoor ik helaas nog steeds verhalen over discriminatie en bedreiging van LHBTI-ers. Dit is onacceptabel en moet dan ook aangepakt worden.