Ali Karataş

Plaats op de lijst: 3

Bent u zelf LHBTI: NEE

Website: https://provincieutrecht.groenlinks.nl/mensen/3-ali-karatas

 https://www.platform31.nl/over-platform31/medewerkers/ali-karatas

Twitter: Geen

Instagram: https://www.instagram.com/alikaratas_nl/

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ali-karata%C5%9F-83320a7/

Toen ik actief was als belangenvertegenwoordiger van de Utrechtse sport(verenigingen) heb ik mijzelf een missie gesteld, namelijk: er worden in Utrecht in de sport geen kinderen gediscrimineerd. Niet op basis van geloof, etniciteit, seksuele voorkeur of wat dan ook. Voor mij is dat een belangrijk thema aangezien ik ben opgegroeid met meerdere culturen, met verschillende talen en met familie en vrienden over de hele wereld. Dat heb ik altijd als een verrijking gezien, niet alleen voor mijzelf, maar ook voor Nederland.

Als GroenLinks zijn we voor een inclusieve provincie en zeggen we: iedereen doet mee! En die inclusieve grondgedachte gaat wat mij betreft dwars door alle provinciale thema’s heen.