Voor campagneleiders

Meer dan een miljoen Nederlanders is lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender- of intersekse persoon (LHBTI). Uit onderzoek blijkt dat LHBTI-onderwerpen voor veel LHBTI’s een rol spelen bij het bepalen van hun keuze in het stemhokje. De ‘regenboogstem’ is dus een politieke factor van betekenis bij verkiezingen.

Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 17 maart 2021

COC Nederland biedt partijen die meedoen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer de gelegenheid om hun kandidaten en standpunten over LHBTI-thema’s op Rainbowvote.NU kosteloos onder de aandacht van kiezers te brengen. Rainbowvote.NU wordt in verkiezingstijd breed onder de aandacht gebracht en goed bezocht.

Neem deel

Het criterium voor deelname aan Rainbowvote.NU voor de komende verkiezingen is dat de partij nu vertegenwoordigd moet zijn in de Tweede Kamer en/of op minstens één zetel moet staan in een van de volgende peilingen (in geval peilingwijzer: 1 als bovenkant marge): Peilingwijzer, Peil.nl, Ipsos/EenVandaag, I&O Research of Kantar.  Op 7 januari 2021 zijn daarom uitgenodigd: VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, SGP, DENK, 50PLUS, Forum voor Democratie, Krol/Partij voor de Toekomst, Van Kooten-Arissen/Splinter, JA21, Bij1, Code Oranje.  U wordt vriendelijk verzocht om ingevulde formulierrn uiterlijk op 17 januari 2021 terug te sturen. De website Rainbowvote.NU wordt kort daarna gelanceerd. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!